Contacts

Contact info

Thông tin chi nhánh Garden Spa:

1. Số 441/21 Nguyễn Đình Chiểu - Phường 5, Quận 3

2. Số 3 Đường 32 - Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân

3. Số 334 - Nguyễn Trọng Tuyển - Phường 2, Quận Tân Bình


Hãy gọi đặt hẹn ngay.

Telephone: +84 2838 181 047
Telephone: +84 977 394 777
E-mail: gardenspa.vt@gmail.com

Contact form